title

Hoe deelnemen aan deze actie?

1.

Koop tussen 15/04/2019 en 31/05/2019 (BaByliss), één van de volgende BaByliss-producten: 6615E, 6732E, 6730E, AS540E, AS135E, ST495E, ST481E, ST480E, ST460E, ST440E, C2000E, C1600E, C1300E. Of tussen 15/05/2019 en 30/06/2019 (BaByliss for Men), één van de volgende BaByliss for Men-producten: E985E, E980E, E972E, E886E, E876E, T840E, T839E, E837E.

De aankoop moet worden gedaan bij een Belgisch of Luxemburgs fysiek verkooppunt dat deelneemt aan de aanbieding of op hun website (met uitzondering van pure-players*)


2.

Neem uw unieke code (ontvangen bij aankoop van een deelnemend BaByliss-product, zie hierboven) en ga naar www.babyliss-promo.be. Vul het inschrijvingsformulier in (naam, voornaam, e-mailadres, postadres) tussen 01/05/2019 en 15/07/2019 voor 23u59 59 (Belgische tijd).


3.

Neem deel aan het spel en vang zoveel mogelijk BaByliss-producten. Valideer uw score met uw unieke code wanneer u tevreden bent. U ontvangt in eerste instantie een bevestigingsmail. Een tweede e-mail met de eventueel gewonnen prijs wordt u toegestuurd na het berekenen van de beste scores (binnen 2 weken).


4.

Uw prijs wordt binnen 4 weken na ontvangst van uw volledige en conforme inzending naar het bij uw inschrijving vermelde adres gestuurd.


Aanbod voorbehouden aan consumenten** die in België of Luxemburg wonen. Per aangekocht product wordt slechts één unieke code geaccepteerd. Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of lopende acties.

De persoonlijke gegevens die op het online inschrijvingsformulier worden gevraagd, zijn nodig om de prijs op te sturen. Indien u deze gegevens niet wenst mee te delen, kan de verzending niet plaatsvinden.
De verzamelde gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf het laatste contact met u.

In overeenstemming met het algemeen reglement voor gegevensbescherming kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken en hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of bezwaar om legitieme redenen. U kunt uw rechten uitoefenen per e-mail aan dataprivacy_be@conair.com of per post aan BABYLISS FACO SPRL 25, avenue de l'indépendance 4020 LIEGE WANDRE, door een fotokopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen.

* Een pure player verwijst, op het gebied van webmarketing, naar een bedrijf dat zijn commerciële activiteit enkel online uitvoert, op het internet.
** Een consument is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteit vallen.


Start het spel